Aktualitások

 

 

Szeretettel várjuk hallgatóinkat Dr. Mikaela Petkova-Kessanlis szemináriumaira április 04. és 05. között. PLAKÁT

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt Dr. Mikaela Petkova-Kessanlis előadására „Bewertungsmanagement in deutschsprachigen wissenschaftlichen Rezensionen“ című előadására. Az előadás időpontja: április 6. 18 óra, helyszín: SZAB-székház. PLAKÁT

Abstract: Wissenschaftliche Rezensionen sind eine Textsorte der fachinternen Kommunikation. Konstitutiv für die Textsorte sind die Handlungen INFORMIEREN und BEWERTEN. Da Bewertungshandlungen sich belastend auf die Beziehung zwischen den Kommunikationsbeteiligten auswirken können, werden Bewertungen von Rezensenten/-innen nicht nur im Vorfeld abgewogen, sie werden für die Adressaten in besonderer Weise sprachlich „aufbereitet“.

Der Vortrag widmet sich dem Bewertungsmanagement in deutschsprachigen Rezensionen. Es soll gezeigt werden, an welchen Stellen im Text Bewertungshandlungen vollzogen werden, wie sie vollzogen werden (d.h. wie werden Bewertungen VERSTÄRKT und ABGESCHWÄCHT), welche Formulierungsmuster es für den Vollzug dieser Handlungen gibt und welche Folgen all dies für die Beziehungsgestaltung hat. Das Untersuchungskorpus besteht aus Rezensionen, veröffentlicht in deutschsprachigen linguistischen Fachzeitschriften.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nina-Mária Klug március 23-án, 18 órakor „Deutschsein oder Nichtdeutschsein, das ist hier die Frage. Aspekte multimodaler Konstruktion nationaler Identität“ címmel előadást tart a SZAB-székházban. PLAKÁT 

Nina-Mária Klug március 22. és 29. között szemináriumokat tart hallgatóink számára. PLAKÁT

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Kedves Hallgatók!
 
A 2018/2018-as tanévre kiírt Erasmus+ hallgatói mobilitás pályázatra négy pályázat érkezett be, az intézet minden beérkezett pályázatot támogatott. Az eredmények:
 
Greksa Zsófia: Salzburg
Micskei Fanni: Kassel
Rónai Adrienn: Salzburg
Szabó Petra: Kassel
 
Gratulálunk a nyerteseknek.
 
Szeged, 2017. március 10.
Germán Filológiai Intézet

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kedves Hallgatóink!
A Germán Filológiai Intézet tájékoztatja Önöket, hogy a Szegedi Tudományegyetem közzétette az
ERASMUS+ pótpályázati felhívását
hallgatói mobilitási pályázatokra a 2017/2018-as tanévre.
 
 
kód / egyetem / pótpályázat keretében megpályázható hallgatói helyek száma
A GRAZ 01 Karl-Franzens-Universität Graz  1
A SALZBURG 01 Universität Salzburg 2
D BERLIN13 HUMBOLDT Universität zu Berlin 1
D GOTTING01Georg-August-Universität Göttingen 1
D KASSEL01 Universität Kassel 6
D KOLN01 Universität zu Köln 1
D WUPPERT01 Bergische Universität Wuppertal 2
I VERONA01 Universita degli Studi di Verona 2
PL POZNAN01 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2
PL RZESZOW02 Uniwersytet Rzeszowski 2
PL ZIELONA01 Uniwersytet Zielonogórski 2
TR TEKIRDA01 Namik Kemal Üniversitesi 10 
 
Pályázás módja:
- pályázati űrlap (letölthető innen: http://www2.u-szeged.hu/erasmus/)
- német nyelvű önéletrajz (Europass-Lebenslauf)
- tanulmányi átlagok
- német nyelvű motivációs levél, melyben a pályázó megindokolja, miért az adott egyetemen szeretné a tanulmányait folytatni.
 
A pályázatokat Dr. Szabó Erzsébet részére elektronikus formátumban 
2017. március 07., kedd, 12:00 óráig
kell megküldeni az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre.
Az intézet a pályázatokat a motivációs levél, az önéletrajz, a tanulmányi átlag és az egyéb tudományos teljesítmény alapján bírálja el és az eredményt 2017. március 10-én 12:00 órakor az intézet honlapján teszi közzé.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BTK DÉKÁNJA

 pályázatot hirdet a

 
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Germán Filológiai Intézet

Német Nyelvészeti Tanszékére

tanársegéd munkakörre

 

A kinevezendő tanársegéd feladata lesz grammatika, morfológia tárgyak oktatása, továbbá fordító-tolmács szemináriumok és német nyelvgyakorlatok vezetése a germanisztikai alapképzésben, a germanisztikai mesterképzésben és a német nyelv és irodalom szakos tanárképzésben tanuló hallgatók számára. A felsoroltakon túl feladatai közé tartozik szakdolgozati és tudományos diákköri munkák vezetése, értékelése, részvétel a tanszék és az intézet oktatás- és tudományszervezési munkáiban, a külföldi kapcsolatok ápolásában, önálló tudományos munka végzése és publikálása, és mindazoknak a munkáknak az elvégzése, amelyeket az SZTE Foglalkoztatási követelményrendszerében foglaltak figyelembe vételével munkaköri leírása előír számára.

 

Tájékoztatjuk a pályázni szándékozókat, hogy a munkáltató nem magyar állampolgár pályázatát is elbírálja, ha az megfelel a pályázati felhívásban előírt tartalmi és formai követelményeknek. A külföldi állampolgárságú és /vagy külföldi diplomával / tudományos fokozattal rendelkező pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy megértette, hogy nyertes pályázóként közalkalmazotti jogviszonyban történő foglalkoztatására abban az esetben kerülhet sor, ha diplomája végzettségi szintjének elismerése és tudományos fokozatának honosítása a vonatkozó magyar jogszabályok előírásainak megfelelően megtörtént. A külföldi állampolgárságú pályázónak pályázati dokumentációjához csatolnia kell szándéknyilatkozatát arról, hogy a pályázat nyerteseként az elbírálásról szóló értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul elindítja diplomája végzettségi szintjének elismerését és tudományos fokozatának honosítását a vonatkozó magyar jogszabályokban előírtaknak megfelelően.

 

A munkakör betöltésének feltételei: MA szintnek megfelelő egyetemi germanista-végzettség, német szakos diploma vagy felsőfokú, anyanyelvi szintet megközelítő német nyelvtudás; legalább megkezdett doktori tanulmányok nyelvtudományból vagy fordítástudományból, minimum 2 éves felsőoktatási gyakorlat, élénk publikációs tevékenység.

 

A pályázatot magyar vagy német nyelven kell benyújtani. Az anyagot magyar nyelven benyújtó pályázóknak részletes szakmai önéletrajzukat és publikációs jegyzéküket német nyelven is csatolniuk kell.

 

A kinevezés 2017. szeptember 1-jei kezdettel határozatlan időtartamra, teljes munkaidőre szól.

 

A pályázathoz mellékelni kell:

 1. pályázó válaszát a pályázati kiírásban foglalt feladatokra és elvárásokra,

 2. dékáni hatáskörbe tartozókra vonatkozó, kitöltött szakmai adatlapot (Dékáni Hivatalból kérhető, illetve letölthető az SZTE honlapjáról a Humánpolitikai és Jogi Igazgatóság oldaláról:

  1. http://www.u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok),

 3. részletes szakmai önéletrajzot,

 4. teljes publikációs jegyzéket,

 5. végzettséget, szakképzettséget igazoló okmány másolatát,

 6. külföldi végzettség esetén a végzettséget, szakképzettséget igazoló okmány másolatát és a végzettségi szint magyarországi elismerését tanúsító határozat másolatát, vagy

 7. a végzettségi szint elismerését tanúsító határozat hiányában a végzettséget, szakképzettséget igazoló okmány másolatát és a pályázó szándéknyilatkozatát arról, hogy nyertes pályázóként az elbírálásról szóló értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul elindítja diplomája végzettségi szintjének elismerését,

 8. idegennyelvtudást tanúsító okiratok másolatát,

 9. tudományos fokozat megszerzését igazoló oklevél másolatát (ha a pályázó rendelkezik tudományos fokozattal), vagy

 10. külföldön szerzett tudományos fokozat esetén szándéknyilatkozatot arról, hogy nyertes pályázóként az elbírálásról szóló értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul elindítja tudományos fokozatának honosítását a vonatkozó magyar jogszabályokban előírtaknak megfelelően), vagy

 11. ha a pályázó nem rendelkezik tudományos fokozattal, akkor a doktori képzés megkezdését tanúsító igazolást,

 12. külföldi állampolgárságú és / vagy külföldi diplomával / tudományos fokozattal rendelkező pályázó nyilatkozatát arról, hogy megértette, hogy nyertes pályázóként közalkalmazotti jogviszonyban történő foglalkoztatására abban az esetben kerülhet sor, ha diplomája végzettségi szintjének elismerése és tudományos fokozatának honosítása a vonatkozó magyar jogszabályok előírásainak megfelelően megtörtént,

 13. három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt. Külföldi állampolgároknak anyaországuk megfelelő dokumentumát kell magyar vagy német nyelvű, hiteles fordítás kíséretében csatolniuk; amennyiben anyaországukban ilyen nyilvántartás nem létezik, úgy nyilatkozatot kell csatolniuk büntetlen előéletükről, továbbá, hogy nem állnak tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt.  

 14. minden olyan dokumentum, irat másolatát, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,

 15. nyilatkozatot arról, hogy az elektronikus formában benyújtott példány mindenben megegyezik a nyomtatott példánnyal,

 16. hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

 

A pályázat elbírálásának legkésőbbi határideje 2017.  június 30.

 

A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített, a tanársegéd alkalmazására vonatkozó feltételeknek.

 

A tanársegédi pályázatot a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Dékáni Hivatalába (6722 Szeged, Egyetem u. 2.) kell benyújtani a pályázati felhívásnak a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) közszolgálati állásportálján (https://kozigallas.gov.hu) történt megjelenését követően, 2017. március 10-ig, személyesen vagy postai úton 1 nyomtatott eredeti és CD-ROM vagy DVD-ROM adathordozón rögzített, 1 digitális másolati példányban. (Technikai paraméterek: PDF formátumú fájlok, mely összességében nem lehet nagyobb 15 MB-nál; a file elnevezése nem tartalmazhat az angol ABC 26 karakterén, számok, aláhúzás és ponton kívül más jelet.)

A német nyelven beadandó pályázat formai feltételeiről a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ill.  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címeken, ill. (62)544-249-es telefonszámon kérhető felvilágosítás.

 

A pályázati felhívás hivatalos megjelenési helye a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal közszolgálati állásportálján (https://kozigallas.gov.hu), ahol a pályázat 2017. január 30-án jelenik meg. A pályáztató a felhívást a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Faliújságján és az Germán Filológiai Intézet honlapjánis közzéteszi ugyanebben az időpontban. A pályázaton kérjük feltüntetni a KIH pályázati adatbázisában szereplő, azonosító számot: 4-12/2017.

   

    Prof. Dr. Szajbély Mihály sk

    dékán

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ERASMUS+ pályázati felhívás
hallgatói mobilitási pályázatokra a 2017/2018-as tanévre,
szakmai gyakorlatot támogató pályázatra a 2017/2018-as tanévre.
 
Ki pályázhat?
-magyar állampolgár
-legalább egy lezárt évvel rendelkezik (kiutazás legkorábban a második évben)
-a kiutazás évében egyetemünk beiratkozott hallgatója
 
Hová lehet pályázni? 
kód / egyetem / megpályázható hallgatói helyek száma
A GRAZ 01 Karl-Franzens-Universität Graz  2
A WIEN 01 Bécsi Egyetem 1
D BERLIN13 HUMBOLDT Universität zu Berlin 2
D GOTTING01Georg-August-Universität Göttingen 2
D HEIDELB01 Karl-Ruprecht-Universität Heidelberg 2
D KASSEL01 Universität Kassel 6
D KOLN01 Universität zu Köln 1
D REGENSB01 Universität Regensburg 4
D WUPPERT01 Bergische Universität Wuppertal 2
I VERONA01 Universita degli Studi di Verona 3
PL POZNAN01 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2
PL RZESZOW02 Uniwersytet Rzeszowski 2
PL ZIELONA01 Uniwersytet Zielonogórski 2
PL WROCLAW01 Uniwersytet Wroclawski 1
RO TIMISOA01 Universitae de Vest din Tomisoara 2
TR TEKIRDA01 Namik Kemal Üniversitesi 10 
 
Pályázás módja:
- pályázati űrlap (letölthető innen: http://www2.u-szeged.hu/erasmus/)
- német nyelvű önéletrajz (Europass-Lebenslauf)
- német nyelvű motivációs levél

A pályázatokat SZABÓ ERZSÉBET részére

2017. január 9., hétfő, 12:00 óráig

kell kinyomtatva ÉS elektronikus formában (Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ) eljuttatni.

TÁJÉKOZTATÓ

2016. december 15. csütörtök, 12:00 óra, NISZ1

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szeretettel várunk minden érdeklődőt 2016. december 8-án csütörtökön 19 órakor a Reök Palotába Andreas Nolda kollégánk csembalóestjére. PLAKÁT

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szeretettel várunk minden érdeklődőt 2016. október 19. 18.00 órakor a Grand Caféban az "Ungarn liest Österreich 2016: Ragyogó pusztulás. A kortárs osztrák irodalom antológiája" című rendezvényünkre. PLAKÁT

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Georg Klein: Gyermekkorunk regénye. Az íróval és a regény fordítójával, Dr. Horváth Géza irodalomtörténész-műfordítóval beszélget Dr. Bombitz Attila a Grand Caféban október 12-én 18 órakor. PLAKÁT 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A szöveg fonákja, avagy Faust mint műfordító. Márton László író, műfordítóval Tóth-Czifra Júlia beszélget a szegedi várban, 2016. október 6. 18.00 órakor. Plakát

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kedves Hallgatók!

A Germán Filológiai Intézet tájékoztatja Önöket, hogy a TEMPUS Közalapítvány közzétette az
ERASMUS+ pótpályázati felhívását
hallgatói mobilitási pályázatokra az idei tanévre.

Hová lehet pályázni?

kód / egyetem / megpályázható hallgatói helyek száma
A GRAZ 01 Karl-Franzens-Universität Graz 1
A WIEN 01 Bécsi Egyetem -
D BERLIN02 Technische Universität Berlin 2
D BERLIN13 HUMBOLDT Universität zu Berlin 2
D GOTTING01Georg-August-Universität Göttingen 2
D HEIDELB01 Karl-Ruprecht-Universität Heidelberg 2
D KASSEL01 Universität Kassel 5
D KOLN01 Universität zu Köln 1
D REGENSB01 Universität Regensburg 2
D WUPPERT01 Bergische Universität Wuppertal 2
I VERONA01 Universita degli Studi di Verona 3
PL POZNAN01 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2
PL RZESZOW02 Uniwersytet Rzeszowski 2
PL ZIELONA01 Uniwersytet Zielonogórski 2
TR TEKIRDA01 Namik Kemal Üniversitesi 10

Pályázás módja:
- pályázati űrlap (letölthető innen: http://www2.u-szeged.hu/erasmus/)
- német nyelvű önéletrajz (Europass-Lebenslauf letölthető: https://europass.cedefop.europa.eu/de/documents/curriculum-vitae
http://europass.hu/diakoknak-150422101456
- német nyelvű motivációs levél (A Europass-Motivationsbrief az alábbi linken érhető el:
http://europass.hu/europass-motivacios-level-141201114225)

A pályázatokat Dr. Szabó Erzsébet részére elektronikus formátumban
2016. szeptember 12., hétfő, 17:00 óráig kell megküldeni az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Petőfi Irodalmi Múzeum szeretettel meghívja a "Miért éppen Kleist" című kiállítására. PLAKAT    PROGRAM

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Minden érdeklődő kollégát és hallgatót szeretettel meghívunk Dr. Andreas Nolda előadására április 27-én. PLAKAT   ABSTRACT

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Minden érdeklődő kollégát és hallgatót szeretettel meghívunk Dr. Zita Hollós habilitációs előadásaira május 02-án. MEGHÍVÓ

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A TEMPUS Alapítvány közzétette pótpályázati felhívását a 2016/17-es tanévre. A pályázat részletes szövegét ITT találják meg.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Az Osztrák Irodalom és Kultúra Tanszék szeretettel meghívja Mag. DDr. Harald D. Gröller (Wien) vendégelőadásaira.

 

Facetten des Personenkults um Dr. Karl Lueger

Időpont: 2016. február 29. 12h

Helyszín: Kari Konferenciaterem (Ady tér 2. földszint)

 

St. Radegund. Ein dislozierter ungarischer Gedächtnisort

Időpont: 2016. március 1. 10h

Helyszín: Kari Konferenciaterem (Ady tér 2. földszint)

 

Az Osztrák Irodalom és Kultúra Tanszék, a SZTE Osztrák Könyvtára valamint a budapesti Osztrák Kulturális Fórum közös rendezvénye.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Német Nyelvészeti Tanszék szeretettel vár minden érdeklődőt Melanie Kerschner "Die Bezeichnung von Nachrichtenakteuren und deren Funktion in Leitartikel in der deutschen, britischen und italienischen Qualitätspresse" című előadására. Az előadásra 2016 február 16-án 16-17.30 órakor, a Petőfi épület I. termében kerül sor.

PLAKAT

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Figyelem! Új pályázati kiírások Ausztriába! A részleteket itt olvashatják!

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Német Nyelvészeti Tanszék szeretettel vár minden érdeklődőt Prof. Dr. Stephan Elspaß (Salzburgi Egyetem) "Variantengrammatik des Standarddeutschen" című előadására. Az előadásra 2016 január 28-án 18 órakor, a SZAB Székházban kerül sor.

PLAKÁT

 

2017  SZTE Germanisztika   globbersthemes joomla templates