Dr. habil. Bombitz Attila

 
 
Szegedi Tudományegyetem                                        
Germán Filológiai Intézet                                           
Osztrák Irodalom és Kultúra Tanszék
6722 Szeged
Egyetem u. 2
Email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Tel: +36-62-544248
Fax: +36-62-544245

Szakmai életrajz

1990-1995 Magyar-német szakos egyetemi tanulmányok a szegedi József Attila Tudományegyetemen
1995-1998 Irodalomtudományi doktori tanulmányok a szegedi József Attila Tudományegyetemen
1996                 DAAD kutatói ösztöndíj a göttingeni Georg-August-Egyetemen
1997                 GIP kutatói ösztöndíj a siegeni egyetemen
1998 óta a Szegedi Tudományegyetem Osztrák Irodalom és Kultúra tanszékének munkatársa (1998-1999: tudományos segédmunkatárs, 1999-2001: egyetemi tanársegéd, 2002-2007: egyetemi adjunktus, 2007-től egyetemi docens)
1999                 ÖAD kutatói ösztöndíj a bécsi egyetemen
1999-2000 a Soros Alapítvány doktorandusz ösztöndíjasa
2000-2003 Franz Werfel kutatói ösztöndíj a bécsi egyetemen
2000-2004 a Frankfurt ’99 kutatási program munkatársa
2001-2008 Baka István életművének szöveggondozása, társszerkesztése
2001                PhD
2002 óta a Szépírók Társaságának tagja
2003-2008 vendégoktató a piliscsabai Pázmány Péter Katolikus Egyetem Germanisztikai Intézetében
2002-2005 a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János kutatói ösztöndíja
2005 óta a Kép-Színház-Alapítvány (Grand Café Szeged) kuratóriumi tagja
2005               Móricz Zsigmond irodalmi ösztöndíj
2006               a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének Pro Literatura díja
2006 óta az Österreich Studien Szeged társszerkesztője
2008               a Magyar Germanisták Társaságának Gragger Róbert-díja
2008 óta a Baka István Alapítvány alelnöke
2010               a Nemzeti Kulturális Alap alkotói ösztöndíjasa
2010-2011 Franz Werfel habilitációs ösztöndíj a bécsi egyetemen
2013               habilitáció

 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
        
 
 

Kutatási területek

A 20. és 21. század osztrák és magyar irodalma

Publikációk (Válogatás)

Monográfiák

Mindenkori utolsó világok. Osztrák regénykurzus. Kalligram, Pozsony, 2001.

Akit ismerünk, akit sohasem láttunk. Magyar prózaszeminárium. Kalligram, Pozsony, 2005.

Harmadik félidő. Osztrák / magyar történetek. Kalligram, Pozsony, 2011.

Spielformen des Erzählens. Studien zur österreichischen Gegenwartsliteratur. Praesens, Wien, 2011.

 

Szerkesztett kötetek

Frankfurt ’99. Magyarország vendégszereplése a könyvvásáron a német sajtó tükrében. Szerkesztette Bernáth Árpád és Bombitz Attila. Grimm, Szeged, 2002.

Magyar irodalmi jelenlét idegen kontextusban. Szerkesztette Bernáth Árpád és Bombitz Attila. Grimm, Szeged, 2003.

Miért olvassák a németek a magyarokat? Befogadás és műfordítás. Szerkesztette Bernáth Árpád és Bombitz Attila. Grimm, Szeged, 2004.

Posztumusz reneszánsz. Tanulmányok Márai Sándor német nyelvű utóéletéhez. Szerkesztette Bernáth Árpád és Bombitz Attila. Grimm, Szeged, 2005.

„Die Wege und die Begegnungen”. Festschrift für Károly Csúri zum 60. Geburtstag. Herausgegeben von Géza Horváth und Attila Bombitz. Gondolat, Budapest, 2006.

„Égtájak célkeresztjén”. Tanulmányok Baka István műveiről. Szerkesztette Bombitz Attila. Tiszatáj, Szeged, 2006.

„Ihr Worte”. Ein Symposium zum Werk von Ingeborg Bachmann. Herausgegeben von Zsuzsa Bognár und Attila Bombitz. Österreich-Studien Szeged, Band 2. JATEPress – Praesens, Szeged – Wien, 2008.

Brüchige Welten. Von Doderer bis Kehlmann. Einzelinterpretationen. Herausgegeben von Attila Bombitz. Österreich-Studien Szeged, Band 4. JATEPress – Praesens, Szeged – Wien, 2009.

Österreichische Literatur ohne Grenzen. Gedenkschrift für Wendelin Schmidt-Dengler. Herausgegeben von Attila Bombitz, Renata Cornejo, Sławomir Piontek und Eleonora Ringler-Pascu. Praesens, Wien, 2009.

„Ist es eine Komödie? Ist es eine Tragödie?” Ein Symposium zum Werk von Thomas Bernhard. Herausgegeben von Attila Bombitz und Martin Huber. Österreich-Studien Szeged, Band 6. Praesens, Wien, 2010.

Wege in die Seele. Ein Symposium zum Werk von Arthur Schnitzler. Herausgegeben von Attila Bombitz und Károly Csúri. Österreich-Studien Szeged, Band 7. Praesens, Wien, 2013.

Bis zum Ende der Welt: Ein Symposium zum Werk von Christoph Ransmayr. Szerk. Bombitz Attila. Wien: Prasens 2015.

Ragyogó pusztulás. Az osztrák kortárs irodalom antológiája. Szerkesztette, válogatta és az előszót írta Bombitz Attila. A kötet fordítói Adamik Lajos, Gubicskó Ágnes, Györffy Miklós, Horváth Géza, Kis-Rabota Katalin, Kurdi Imre, Szijj Ferenc és Tatár Sándor. Szeged: Tiszatájkönyvek 2016.

 

Tanulmányok

Noch einmal für Handke. Über Die Wiederholung. In: Unter Kanonverdacht. Beispielhaftes zur österreichischen Literatur im 20. Jahrhundert. Herausgegeben von Arnulf Knafl und Wendelin Schmidt-Dengler. Praesens: Wien 2009, pp. 85-98.

Magyar irodalom német nyelvű kontextusban. In: Onthe Road – Zwischen Kulturen unterwegs. Herausgegeben von Ágoston Zénó Bernád, Márta Csire und Andrea Seidler. Finno-Ugrian Studies in Austria, Band 7. LitVelag, Wien, 2009, pp. 69-76.

Sztyepan Pehotnij feltámadása. Kommentárok és jegyzetek Baka István életműkiadásához. In: Forrás, 2009/12. pp. 50-63.

AEIOU. Letzte Welten bei Bachmann, Bernhard, Handke, Menasse und Ransmayr. In: Erbauendes Spiel – Unendliche Spur. Festschrift für Zoltán Szendi. Herausgegeben von Rainer Hillenbrand. Pécser Studien zur Germanistik. Band 4. Praesens, Wien, 2010, pp. 459-478.

Spielformen des Erzählens oder vom Strahlenden Untergang bis zum Fliegenden Berg. Zum Werk von Christoph Ransmayr. In: Über(ge)setzt. Spuren zur österreichischen Literatur im fremdsprachigen Kontext. Herausgegeben von Arnulf Knafl. Praesens, Wien, 2010,pp. 175-190.

Ins Kalkwerk hineingehen. Vorschläge für die Lektüre von Thomas Bernhards Das Kalkwerk. In: „Ist es eine Komödie? Ist es eine Tragödie?” Ein Symposium zum Werk von Thomas Bernhard. Herausgegeben von Attila Bombitz und Martin Huber. Österreich-Studien Szeged, Band 6. Praesens, Wien, 2010, pp. 59-68.

A Bernhard-cédulák. In: Híd, 2010/5. pp. 91-106.

Best of Darvasi. Horger Antaltól a Virágzabálókig. In: Eső, 2010/4. pp. 73-80.

Grenzgänge: Die „slowenischen“ Erzählungen von Ingeborg Bachmann (Drei Wege um See) und Peter Handke (Die Wiederholung). In: Von der Kulturlandschaft zum Ort des kritischen Selbstbewusstseins. Italien in der österreichischen Literatur. Herausgegeben von Manfred Müller und Luigi Reitani. LIT Verlag, Wien, 2011, pp. 171-178.

Darvasi László életrajza, műjegyzéke és kritikai bibliográfiája a PIM DIA honlapján:

http://pim.hu/object.5CE5827C-9B87-44D1-A316-3D18F94A2764.ivy

Austrian Generation Next oder die erträgliche Leichtigkeit des Seins. In: Wechselwirkungen II. Deutschsprachige Literatur und Kultur im regionalen und internationalen Kontext. Herausgegeben von Zoltán Szendi. Praesens, Wien, 2012, pp. 93-106.

Österreichische Geschichten als Inspirationsquellen. In: Inspirationen. Künste im Wechselspiel. Herausgegeben von Anita Czeglédy, József Fülöp und Szilvia Ritz. Gáspár-Károli-Universität der Reformierten Kirche – L’Harmattan Kiadó, Budapest 2012, pp. 212-222.

Ein ungarischer Jahrhundertfamilienroman. Péter Esterházys Harmonia Cælestis. In: Immer wieder Familie. Familien- und Generationenromane in der neueren Literatur. Herausgegeben von Hajnalka Nagy und Werner Wintersteiner. Studienverlag, Innsbruck, 2012, pp. 145-156.

Múltkövetés. Sándor Iván legújabb regényeiről. In: Hungarológiai Közlemények. Az Újvidéki BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének folyóirata, 2012/2, 23-31.

A disznópásztortól Goethe haláláig. In: Thomas Bernhard: Egy innsbrucki kereskedőfiú bűne. Összegyűjtött elbeszélések. Fordította Adamik Lajos. Az eredetivel egybevetette és az utószót írta Bombitz Attila. Kalligram, Pozsony, 2012, pp. 459-463.

O komvíme, kohojsmenikdynevidéli (nad Harmonií cælestis Pétera Esterházyho). Přeložila Marta Pató. In: Souvislosti 1 (2013), 30-37.

Österreichisch-ungarische Geschichten. Die Präsenz moderner österreichischer Autoren in der ungarischen Gegenwartsliteratur. In: Pluralität als kulturelle Lebensform. Österreich und die Nationalkulturen Südosteuropas. Herausgegeben von Harald Haslmayr und Andrei Corbea-Hoişie. Transkulturelle Forschungen an den Österreich-Bibliotheken im Ausland, Band 8. LIT Verlag, Wien 2013, S. 69-90.

An einem Ende der Welt. Christoph Ransmayrs Werk im ungarischen Kontext. Ein Bericht. In: Susanne Hochreiter, Bernhard Oberreither, Marina Rauchenbacher, Isabella Schwentner, Katharina Serles (Szerk.): Ein Zoll Dankfest. Texte für die Germanistik. Konstanze Fliedl zum 60. Geburtstag. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2015. pp. 201–208.

 Austrian Exlibris. In: Kelemen Zoltán, Tóth Ákos (Szerk.): Hogy jó s szép tettekben leld gyönyörűséged: a 80 éves Fried István köszöntése. Szeged: Tiszatáj Alapítvány, 2015. pp. 387–395.

 Krisennarrative und individuelle Schicksalsgeschichten im Romanwerk von Iván Sándor. In: Geschichte(n) fiktional und faktual. Literarische und diskursive Erinnerungen im 20. und 21. Jahrhundert. Szerk. Barbara Beßlich und Ekkehard Felder unter Mitarbeit von Anna Mattfeldt und Bernhard Walcher. Bern etc.: Peter Lang Verlag 2016 (= Jahrbuch für Internationale Germanistik. Reihe A – Band 125), p. 121–132.

 

Baka István életmű kiadása

Baka István művei. Első kötet: Versek. A szöveget gondozta és az utószót írta Bombitz Attila. Tiszatáj, Szeged, 2003.

Baka István művei. Második kötet: Próza, dráma. A szöveget gondozta és az utószót írta Bombitz Attila. Tiszatáj, Szeged, 2005.

Baka István művei. Harmadik kötet: Publicisztikák, beszélgetések. A szöveget gondozta és az utószót írta Bombitz Attila. Tiszatáj, Szeged, 2006.

Baka István művei. Negyedik és ötödik kötet: Műfordítások I-II. Válogatta, az utószót és a jegyzeteket írta Szőke Katalin, a szövegeket gondozta Bombitz Attila. Tiszatáj, Szeged, 2008.

Baka István művei. Hatodik kötet: Műfordítások III. Válogatta, az utószót és a jegyzeteket írta Szőke Katalin, a szövegeket gondozta Bombitz Attila. Tiszatáj, Szeged, 2009.

 Összegyűjtött versek. Szerkesztette, a szöveget gondozta és az utószót írta Bombitz Attila. Budapest / Pozsony: Kalligram 2016

 

 Baka István életrajza, műjegyzéke és kritikai bibliográfiája a PIM DIA honlapján: https://pim.hu/hu/dia/dia-tagjai/baka-istvan#

 

2019  SZTE Germanisztika   globbersthemes joomla templates