Sántáné Túri Ágnes


Szegedi Tudományegyetem
Germán Filológiai Intézet
6722 Szeged
Egyetem u. 2
Email: turi_agi@yahoo. de
Tel: +36-62-544250
Fax: +36-62-544249

 

Szakmai életrajz

2001–2006       Német nyelv és irodalom szakos tanulmányok a Szegedi Tudományegyetemen (Diploma: Német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár)

2005. 07–08.    DAAD-ösztöndíj, Institutfür Deutsche Sprache, Mannheim (Németország)

2006–2009       A Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolájának hallgatója (Német Nyelvészet Program)

2006–2011       Munkatárs az Institutfür Deutsche Sprache (Mannheim, Németország) által vezetett, a német nyelvtan kontrasztív szempontú kutatásával és leírásával foglalkozó „EuroGr@mm” nemzetközi projektben. (http://hypermedia.ids-mannheim.de/call/public/gruwi.ansicht?v_typ=o)

2008–2011       Angoltanár szakos tanulmányok a Szegedi Tudományegyetemen (Diploma: Okleveles angoltanár)

2009. 09 óta     Tanársegéd a Szegedi Tudományegyetem Német Nyelvészeti Tanszékén

 

Kutatási területek

Szintakszis, valenciaelmélet, főnévi valencia, morfológia, kontrasztív (főleg német–magyar, német–angol) nyelvtan, szakmódszertan, a német mint idegen nyelv tanítása

Publikációk (Válogatás)

Tanulmányok

Túri, Ágnes (2004): Kertész Imre Felszámolásának visszhangja a német nyelvű sajtóban. In: Bernáth, Árpád; Bombitz, Attila (Szerk.) (2004): Miért olvassák a németek a magyarokat? Befogadás és műfordítás. Szeged: Grimm, 278-286.

Túri, Ágnes (2005): Fikció és önéletrajz. Fikcionális és önéletrajzi olvasás Márai Sándor német nyelvű köteteiben. In: Bernáth, Árpád; Bombitz, Attila (Szerk.) (2005): Posztumusz reneszánsz. Tanulmányok Márai Sándor német nyelvű utóéletéhez. Szeged: Grimm, 188-198.

Dabóczi, Viktória; Túri, Ágnes (2009): Zwischenbilanz ProGr@mm/EuroGr@mm. Erste Evaluationsergebnisse an der Universität Szeged (Ungarn). In: Błachut, Edyta; Cirko, Lesław; Jurasz, Alina; Tworek, Artur (Szerk.): Studia Linguistica XXVII, Wrocław. (Acta Universitatis Wratislaviensis 3160), 17-27.

Dabóczi, Viktória; Túri, Ágnes (2011): EuroGr@mm – Német nyelvtan európai szemmel. In: Váradi, Tamás (Szerk.) (2011): V. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz konferencia. Budapest, 2011. február 4. Konferenciakötet. 3-15. (http://www.nytud.hu/alknyelvdok11/proceedings11/daboczi_turi.pdf).

Sántáné-Túri, Ágnes (2014): Substantivvalenz auf Textebene. Vorüberlegungen zu einer empirischen Untersuchung. In: Bassola,Péter;Drewnowska-Vargáné, Ewa; Kispál, Tamás; Németh, János; Scheibl, György (Szerk.): Zugänge zum Text. Frankfurt/Main: Peter Lang. (Szegediner Schriften zur germanistischen Linguistik 3), 381-411.

Beszámolók, recenziók

Túri, Ágnes (2007): Lenk, Hartmut E. H. (Hrsg.): Finnland – Vom unbekannten Partner zum Vorbild Europas? Landau: Verlag Empirische Pädagogik, 2006 (= Beiträge zur Fremdsprachenvermittlung Sonderheft 10 (2006)). 492 S. [Recenzió]. In: Hohnsträter, Dirk; Masát, András (Szerk.): Jahrbuch der ungarischen Germanistik 2006, 269-271.

Sántáné-Túri, Ágnes (2013): Schnittstelle Text. Humboldt-Kolleg am Institut für Germanistik der Universität Szeged 12.-15. Dezember 2012. In: Deutsche Sprache 4/13 (Jg. 41), 379-384.

2018  SZTE Germanisztika   globbersthemes joomla templates