Dr. habil. Ritz Szilvia

 
Universität Szeged
Institut für Germanistik
Egyetem u. 2
H-6722 Szeged
Tel.: +36-62-544246
Fax: +36-62-544245
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Életrajz

1989-1996
angol és német szakos egyetemi tanulmányok az Eötvös Loránd Tudományegyetemen
1995-1996
lektor a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Idegennyelvi lektorátusán
1996-1999
PhD, ösztöndíjas az Eötövös Loránd Tudományegyetem Irodalomtudományi doktori iskolájában (Germanisztika alprogram)
1999-2016
a Károli Gáspár Református Egyetem Német Nyelv és Irodalom Tanszékének munkatársa (2006-ig egyetemi tanársegéd; 2006-2009-ig egyetemi adjunktus; 2009-2016-ig egyetemi docens)
2004
PhD
2005
A Stiftung Aktion Österreich-Ungarn által finanszírozott projekt a grazi Karl-Franzens-Universität Germanisztikai Intézetével
2007-2012
GIP kutatói ösztöndíjak Saarbrückenben (Universität des Saarlandes)
2011-2012
Vendégelőadó és oktató a Partiumi Keresztény Egyetemen mesterképzésében Nagyváradon
2011-2016
a Textur – Irodalom- és kultúratudományi hallgatói tehetséggondozó műhely alapítása és vezetése a KRE-n
2012
Rekonstruktion und Dekonstruktion von Mythen hallgatói konferencia a Partiumi Keresztény Egyetemmel közös szervezésben Ópáloson
2012
Lélektöredékek Tehetséggondozó nyári tábor szervezése és lebonyolítása a KRE Bölcsészettudományi Karán működő tehetséggondozó műhelyekkel Balatonfüreden (TÁMOP-pályázat)
2013
Vendégoktató Universität Potsdam
2015
Vendégoktató Universität Potsdam
2014-2017
a Jahrbuch der ungarischen Germanistik évkönyv irodalomtudományi szerkesztőségének tagja
2017
A Magyar Germanisták Társaságának titkára
A Magyar Goethe Társaság tagja
2018
CEEPUS-ösztöndíj Universität Wien (Austrian Studies)

 

Kutatási területek

 A Fin de siècle osztrák irodalma, kortárs osztrák regény, autobiográfiakutatás, identitáskutatás

Publikációk (Válogatás)

Monográfia

Der Österreich-Begriff in Schnitzlers Schaffen. Analyse seiner Erzählungen. Wien: Praesens Verlag 2006.

Die wachsenden Ringe des Lebens. Identitätskonstruktionen in der österreichischen Literatur. Wien: Praesens Verlag 2017.

Szerkesztett kötetek

Helga Mitterbauer – Szilvia Ritz (szerk.): Kollektive und individuelle Identität in Österreich und Ungarn nach dem Ersten Weltkrieg. Wien: Praesens Verlag 2007.

Anita Czeglédy – József Fülöp – Szilvia Ritz (szerk.): Inspirationen. Künste im Wechselspiel. Budapest: L’Harmattan 2012. (= Károli Könyvek 6. köt.)

József Fülöp – Szilvia Ritz (szerk.): Inspirationen II. Aufsätze zu Literatur und Kunst. Budapest: L’Harmattan 2015.

Tanulmányok

Die österreichische Literatur: Zwischen Gleichsprachigkeit und Vielsprachigkeit. In: Mitterbauer, Helga / Balogh, Andras F. (szerk.): Zentraleuropa – ein hybrider kultureller Kommunikationsraum. Wien: Praesens Verlag 2006, 31-45. o.

Sprachskepsis und Identitätszerfall bei Arthur Schnitzler. In: Balaskó, Maria/Szatmári, Petra (szerk.): Sprach- und literaturwissenschaftliche Brückenschläge. Vorträge der 13. Jahrestagung der GESUS in Szombathely, 12.-14. Mai 2004. München: Lincom (= Edition Linguistik). 2007, 159-170. o.

Formen des Gedächtnisses in Ferenc Molnárs Lustspielen. In: Helga Mitterbauer –Szilvia Ritz (szerk.): Kollektive und individuelle Identität in Österreich und Ungarn nach dem Ersten Weltkrieg. Wien: Praesens Verlag 2007. 29-43. o.

„Jetzt vergehe ich vor Liebe – und im nächsten Moment empfinde ich nichts!” – Alma Mahler-Werfels Autobiographie Mein Leben. In: Germanistik ohne Grenzen. Studien aus dem Bereich der Germanistik. 2. köt. Kolozsvár- Nagyvárad: Editura Partium 2007, 227-238. o.

„Ich bin ein Wanderer, ein Emigrant…” Ferenc Molnárs Exiljahre. In: Kordics, Noémi / Szabó, Eszter (szerk.): Wissenschaften im Dialog. Studien aus dem Bereich der Germanistik. Bd. 2. Nagyvárad-Kolozsvár: Editura Partium 2008, 163-175. o.

Radikális idegenség Christoph Ransmayr A jég és a sötétség borzalmai című regényében. In: 2000 Irodalmi és társdalmi havi lap, 20. évf. 11. szám (2008. november), 68-76. o.

Das Zer-Schreiben des Selbst. Die Autobiographie Ferenc Molnárs. In: Kurdi, Imre (szerk.): Konnte Rilke Radfahren? Die Faszination des Biographischen in der deutschen Literatur. Gedenkschrift für Ferenc Szász. F/M-Berlin-Bern [u.a.]: Peter Lang 2009, 71-81. o.

Radikale Erfahrungen des Fremden und des Eigenen in Christoph Ransmayrs Die Schrecken des Eises und der Finsternis. In: Rácz, Gabriella / V. Szabó, László (szerk.): Der deutschsprachige Roman aus interkultureller Sicht. Veszprém-Wien: Universitätsverlag Veszprém-Praesens Verlag 2009, 245-266. o.

Das Fremde im Eigenen. Assimilation und Zionismus in den Schriften der jüdischen Schriftsteller Theodor Herzl, Max Nordau und Stefan Zweig. In: Hess-Lüttich, Ernest W.B. / Czeglédy, Anita / Langanke, Ulrich H. (szerk.): Deutsch im interkulturellen Begegnungsraum Ostmitteleuropa. F/M, Berlin, Bern u.a.: Peter Lang 2010, 137-150. o. (= Cross Cultural Communication Vol. 19.)

Augenblick, verweile doch nicht! Dorian Gray als Antifaust. In: Bernáth Árpád / Mitnyán Lajos / Simon-Szabó Ágnes (szerk.): Faust I. und kein Ende. Studien zu Goethes Werk. Szeged: Grimm Verlag 2012, 279-291. o.

„Sir, wenn Ihr zu uns nach Akkra kämet als Ausstellungsobjekte…“ Ashanti-Schauen im Prater. In: Szendi, Zoltán (szerk.): Wechselwirkungen I. Deutschsprachige Literatur und Kultur im regionalen undinternationalen Kontext. Beiträge der internationalen Konferenz des Germanistischen Instituts der Universität Pécs vom 9. bis 11. September 2010. Wien: Praesens Verlag 2012, 291- 301. o.

Salome – Transformationen einer Mörderin. In: Czeglédy, Anita / Fülöp,József/ Ritz, Szilvia (szerk.): Inspirationen. Künste im Wechselspiel. Budapest: L’Harmattan 2012, 50-62. o. (= Károli Könyvek 6. köt.)

„Wer hierherkam, befand sich nicht auf festem Boden.” Möglichkeiten und Grenzen des Zusammenlebens in einem multikulturllen Milieu in Doron Rabinovicis Roman Ohenhin. In: Hess-Lüttich, Ernest W.B. / Albrecht, Corinna / Bogner, Andrea (szerk.): Re-Visionen. Kulturwissenschaftliche Herausforderungen interkultureller Germanistik. Frankfurt am Main [e.a.]: Peter Lang 2012, 607-620. o. (= Cross Cultural Communication 22. köt.)

„Wir wissen verdammt wenig von den Eintagsfliegen”. Grenzüberschreitung und Wahrnehmungsveränderung. In: Bombitz, Attila / Csúri, Károly (szerk.): Wege in die Seele. Ein Symposium zum Werk von Arthur Schnitzler. Wien: Praesens 2013, 55-64. o.

Die verschleppte Krise in Gregor von Rezzoris Blumen im Schnee. In:János, Szabolcs / Nagy, Ágota (szerk.): Krisen als Wendepunkte. Beiträge der V. Internationalen Germanistentagung an der Christlichen Universität Partium, Oradea, 6.–8. September 2012.Frankfurt am Main [u.a.]: Peter Lang Verlag, 2015 (Großwardeiner Beiträge zur Germanistik, 3), 123-132. o.

„Der Seelenkranke meidet weite Aussichten wie die Pest.” Hermetik als Konstruktionsprinzip in den Werken EdgarAllan Poes und des frühen Hugo von Hofmannsthal. In: Fülöp, József / Ritz. Szilvia (szerk.): Inspirationen II. Aufsätze zu Literatur und Kunst. Budapest: Károli-L'Harmattan 2015, 122-139. o.

Vergangenheitskonstruktion als Gegenwartsbewältigung in Stefan Zweigs Die Welt von Gestern. In: Tatjana Kuharenoka, Irina Novikova, Ivars Orehovs (szerk.): Memory. Identity. Culture. - Erinnerung. Identität. Kultur. Collection of essays - Wissenschaftliche Beiträge. (Vol. 1) Riga: LU Akadēmiskais apgāds 2015, 125-131. o.

„Flucht-Linien eines Lebens“. Annäherungen an Christoph Ransmayrs Geständnisse eines Touristen.In: Bombitz Attila (szerk.): Bis zum Ende der Welt. Ein Symposium zum Werk von Christoph Ransmayr. Wien: Praesens Verlag 2015, 223-230. o.

„Identitäten aus dem Menü”. Identität-Switching in Doron Rabinovicis Romanen Suche nach M. und Andernorts. In: Hess-Lüttich , E.W.B. / Czeglédy, Anita / Kovács. Edit / Szatmári. Petra / Zakariás, Emese (szerk.): Wendepunkte in der Kultur und Geschichte Mitteleuropas. Frankfurt am Main: Peter Lang 2015, 273-281.o.

„A tudás fáj." A világ megismerésének módozatai Raoul Schrott Finis terrae és Daniel Kehlmann A világ fölmérése című regényeiben. In: Horváth Csaba / Papp Ágnes Klára / Török Lajos (szerk.): Párhuzamok, történetek. Tanulmányok a kortárs közép-európai regényről. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem / L'Harmattan Kiadó 2016, 135-142. o.

Lehet-e a jelenért múltat konstruálni? Stefan Zweig önéletírása. In: Czeglédy, Anita / Sepsi, Enikő / Szummer, Csaba (szerk. ): Tükör által. Tanulmányok a nyelv, kultúra, identitás témaköréből. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem / L'Harmattan Kiadó 2016, 86-92. o.

„Ein ordinäres Handwerk." Die Kriegsberichte von Ferenc Molnár. In: János, Szabolcs (szerk.): Umwandlungen und Interferenzen. Studien aus dem Bereich der Germanistik. Wien: Praesens Verlag 2016, 85-94. o.

"...egy megkísérelt megközelítés, ami sosem jár sikerrel..." : Utazás és elbeszélés mint a határok felbomlása Thomas Stangl Az egyetlen hely című regényében. In: FILOLÓGIAI KÖZLÖNY 63:(3) (2017) 39-51. o.

Der Reiz der Beschränktheit.: Die Umwandlung der Struktur des klassischen Kriminalromans bei Wolf Haas. In: Bombitz Attila, Jacob Joachim (szerk.): Literarischer Text und Kontext: Ein Buch für Károly Csúri. Wien: Praesens Verlag, 2018. 153-167. o.

 

2019  SZTE Germanisztika   globbersthemes joomla templates