Német irodalomtudományi doktori program

 

A Német Irodalomtudomány doktori program célja a tudományos pályára készülő fiatalok támogatása és magasan kvalifikált germanisták képzése.

 

A képzés 8 szemeszterből áll, ebből 4 szemeszter a kutatási terület alapjainak elsajátítására fordítandó, 4 szemeszter pedig szabad kutatásra és a disszertáció előkészítésére áll rendelkezésre. A résztvevőknek ajánljuk, hogy legalább egy szemesztert külföldi tanulmányokkal töltsenek, melynek megvalósításában a doktori program lehetőség szerint segítséget nyújt (kapcsolat-építés, ajánlás, ösztöndíj stb.) A programban résztvevőknek lehetőséget kínálunk konferenciákon való részvételre és önálló publikációk megjelentetésére is.

 

A PhD-tanulmányokra való jelentkezés előfeltétele a -  lehetőleg germanisztika szakos - MA-diploma,  de más tudományterületekről is várunk jelentkezőket, amennyiben haladó német nyelvtudással rendelkeznek.

 

A program vezetője: Dr. habil. Bombitz Attila

 

Megvédett disszertációk:

 

Horváth Márta (2004): Kritika és relativitás Robert Musil "A tulajdonságok nélküli ember" című regényében. [Kritik und Relativität in Robert Musils "Mann ohne Eigenschaften"]

 

Szabó Erzsébet (2005): Ikerföldek, episztemikus világok, szövegvilágok. Narratív irodalmi szövegek, mint szemantikai és etikai gondolatkísérletek [Zwillingswelten, epistemische Welten, Textwelten. Narrative literarische Texte als semantische und ethische Gedankenexperimente]

 

Fenyves Miklós (2006): Kontingencia és elbeszélés. Thomas Bernhard prózája a hetvenes-nyolcvanas években. [Kontingenz und Erzählung. Thomas Bernhards Prosa in den 70-er und 80-er Jahren]

 

Dácz Enikő (2009): "Das Nibelungenlied als Projektionsfläche für die Gegenwart. Am Beispiel von Moritz Rinkes "Die Nibelungen" und János Téreys "A Nibelung lakópark""

 

Nagy Hajnalka (2009): Ein anderes Wort und ein anderes Land. Zum Verhältnis von Wort, Welt und Ich in Ingeborg Bachmanns Werk

 

Szabó Judit (2009): A tragédia(elméletek) etikai koncepciói. [Ethische Konzeptionen von Tragödien(theorien)]

 

Simon-Szabó Ágnes (2013): Werther-fordítások kulturális átértelmezései 1800 körül fordításelméleti és filológiai megközelítésben. [Kulturelle Interpretationen von Werther-Übersetzungen um 1800. Eine übersetzungstheoretische und philologische Annäherung]

 

Mihály Csilla (2013): Figuren und Figurenkonstellationen im „Theater des Selbst“. Exemplarische Texterklärungen aus Franz Kafkas mittlerem Erzählwerk

 

2017  SZTE Germanisztika   globbersthemes joomla templates