Német nyelvű irodalmak és kultúrák doktori alprogram

   

  Az alprogram vezetője: Dr. habil. Bombitz Attila, egyetemi docens

  Az alprogram helyettes vezetője: Dr. habil. Hárs Endre, egyetemi docens

  A Német nyelvű irodalmak és kultúrák doktori alprogram célja a tudományos pályára készülő fiatalok támogatása és magasan kvalifikált germanisták képzése. A program kurzusainak tudományos súlypontját a Germán Filológia Intézet keretén belül működő Német Irodalomtudományi Tanszék és az Osztrák Irodalom és Kultúra hosszú távú és aktuális kutatási programjai képezik.

  A képzés a két tanszéken folyó kutatásokhoz kapcsolódó irodalom-, kultúra- és médiatudományi súlypontokat, elméleti, illetve történeti kutatási perspektívákat kínál. A képzés elméleti bázisát a „lehetséges világok" szövegelmélete, strukturalista, posztstrukturalista, tudás- és médiatörténeti, továbbá kognitív irodalomtudományi megközelítések képezik. A program lehetőséget nyújt a tudománytörténeti jelentőségű, valamint a jelenkori kutatási módszerek elsajátítására és a vizsgálati korpuszon történő alkalmazására. A modern filológia eszköztárának átadása mellett figyelmet szentel a diszciplináris határokon átívelő kutatási kérdéseknek és a 21. század szakmai kihívásainak is. Korszakok tekintetében a spektrum a kora újkori és főképp a Kárpát- medence németségének kutatásától a 18. és 19. századi irodalmi modernizáció, valamint a „klasszikus modernitás" fejleményein át a kortárs irodalomig terjed, melynek keretei között különös hangsúly esik a közép-európai és osztrák kultúr- és irodalomtörténet egyes szakaszaira.

  Az alprogram az SZTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola képzései közé tartozik. További információk az intézmény honlapján érhetők el.

  A doktori alprogramban meghirdetett kurzusok: 2018-19-es tanév II. félév

   

  A 2016. szeptember 1-jétől érvényes szervezett képzés menete és kurzusai

  I. képzési ciklus: Elmélet + Kutatómunka + Beszámoló + Komplex vizsga (120 kredit)

  Elmélet - 12 kötelező tantárgy (60 kredit):

  1. Fejezetek a német nyelvű irodalmak történetéből (1. félév, 3x5 kredit, heti 3 óra, szeminárium, gyakorlati jegy) – 1 tárgy más doktori iskolák kínálatából az aktuális kutatási területhez kapcsolódóan
  2. Műfaji és poétikai tendenciák a német nyelvű irodalmakban (2. félév, 3x5 kredit, heti 3 óra, szeminárium, gyakorlati jegy) – 1 tárgy más doktori iskolák kínálatából az aktuális kutatási területhez kapcsolódóan
  3. Irodalom- és kultúratudományi stratégiák a német nyelvű irodalmak kontextusában (3. félév, 3x5 kredit, heti 3 óra, szeminárium, gyakorlati jegy) – 1 tárgy más doktori iskolák kínálatából az aktuális kutatási területhez kapcsolódóan
  4. Inter- és transzdiszciplinaritás a német nyelvű irodalmak kontextusában (4. félév, 3x5 kredit, heti 3 óra, szeminárium, gyakorlati jegy) – 1 tárgy más doktori iskolák kínálatából az aktuális kutatási területhez kapcsolódóan

  Kutatómunka - 4 kötelező félév (50 kredit):

  1. Publikáció
   1. Tanulmány magyarul, ill. idegen nyelven (bármely félévben, ismételhető, min. 1 db)
   2. Cikk magyarul, ill. idegen nyelven (bármely félévben, ismételhető, min. 1 db)
  2. Prezentáció
   • Konferencia-előadás magyarul (bármely félévben, ismételhető, min. 1 db)
   • Konferencia-előadás idegen nyelven (bármely félévben, ismételhető, min. 1 db)

  Beszámoló a PhD-dolgozathoz szükséges kutatásokról a 2. és 4. félévben (2×5 = 10 kredit)

  Komplex vizsga (az SZTE Doktori Szabályzata szerinti követelmények szerint az ott leírt módon, 0 kredit); Letölthető tételsor

  II. képzési ciklus: Kutatómunka + Oktatás + Beszámoló (120 kredit)

  Kutatómunka (100 kredit)

  1. Publikáció
   1. Tanulmány magyarul ill. idegen nyelven (bármely félévben, ismételhető, min. 2 db)
   2. Cikk magyarul ill idegen nyelven (bármely félévben, ismételhető, min. 2 db)
  2. Prezentáció
   1. Konferencia-előadás magyarul (bármely félévben, ismételhető, min. 1 db)
   2. Konferencia-előadás idegen nyelven (bármely félévben, ismételhető, min. 2 db)

  Oktatás – félévenként max. 2 db 2 órás kurzus az 5. és 7. félévben (2×5 = 10 kredit)

  Beszámoló a PhD-dolgozathoz szükséges kutatásokról a 6. és 8. félévben (2×5 = 10 kredit)

   

  A doktori fokozatszerzés követelményei

  A) Magyar doktoranduszok számára meghirdetett képzésben

  Publikációk

  • Min. 5 db szakmai közlemény
  • Ebből min. 2 db németül
  • Terjedelem tanulmányonként: min. 10.000 leütés szóközökkel és lábjegyzetekkel együtt, de bibliográfia és függelék nélkül

  Idegen nyelvek ismerete

  • Két idegen nyelv ismerete
  • Az első idegen nyelvből min. B2 szintű („középszintű”) komplex nyelvvizsga a Közös Európai Referenciakeret alapján
  • A második idegen nyelvből min. A1 szintű („alapszintű”) komplex nyelvvizsga, vagy egy lektorátusi doktori nyelvvizsga

  Értekezés

  • Terjedelem: 300.000-500.000 leütés szóközökkel és lábjegyzetekkel együtt, de bibliográfia és függelék nélkül. Indokolt esetben egy forrásszöveg jegyzetelt kritikai kiadása is elfogadható, amelyhez minimum 80.000 leütéses kísérő tanulmány járul (a munka összterjedelme így is 300.000-500.000 leütés között legyen).
  • Nyelv: magyar vagy német

  Tézisek

  • Terjedelem: 20.000-40.000 leütés szóközökkel és lábjegyzetekkel együtt, de bibliográfia és függelék nélkül
  • Nyelv: magyar nyelvű értekezés esetén magyar (idegen nyelvű összefoglalóval), német nyelvű dolgozat esetén német nyelv (magyar nyelvű összefoglalóval)

   

  B) Külföldi doktoranduszok számára meghirdetett képzésben

  Publikációk

  • Min. 5 db szakmai közlemény, lehetőleg a képzés nyelvén (más nyelvek is elfogadhatók az egyes programok speciális követelményeinek megfelelően)
  • Terjedelem tanulmányonként: min. 10.000 leütés szóközökkel és lábjegyzetekkel együtt, de bibliográfia és függelék nélkül

  Idegen nyelvek ismerete

  • Két idegen nyelv ismerete
  • Az első idegen nyelvből, vagyis a képzés nyelvéből (német)min. B2 szintű („középszintű”) komplex nyelvvizsga a Közös Európai Referenciakeret alapján
  • A második idegen nyelvből, vagyis lehetőleg egy világnyelvből min. A1 szintű („alapszintű”) komplex nyelvvizsga, vagy egy lektorátusi doktori nyelvvizsga
  • Az egyes programok elfogadhatják a külföldi hallgató anyanyelvét második idegen nyelvként, amennyiben a disszertációban az anyanyelv aktív használata (pl. hivatkozott szakirodalom) bizonyított

  Értekezés

  • Terjedelem: 300.000-500.000 leütés szóközökkel és lábjegyzetekkel együtt, de bibliográfia és függelék nélkül. Indokolt esetben egy forrásszöveg jegyzetelt kritikai kiadása is elfogadható, amelyhez minimum 80.000 leütéses kísérő tanulmány járul (a munka összterjedelme így is 300.000-500.000 leütés között legyen)
  • Nyelv: német

  Tézisek

  • Terjedelem: 20.000-40.000 leütés szóközökkel és lábjegyzetekkel együtt, de bibliográfia és függelék nélkül
  • Nyelv: német

   

  Jelenlegi hallgatók

  Vandana Chauhan (témavezető: Dr. Mihály Csilla)

  Gules Christiana (témavezető: Dr. Hárs Endre)

  Szinger Ádám (témavezető: Dr. Bombitz Attila)

   

  Megvédett disszertációk

  Horváth Márta (2004): Kritika és relativitás Robert Musil "A tulajdonságok nélküli ember" című regényében.

  Szabó Erzsébet (2005): Ikerföldek, episztemikus világok, szövegvilágok. Narratív irodalmi szövegek, mint szemantikai és etikai gondolatkísérletek

  Fenyves Miklós (2006): Kontingencia és elbeszélés. Thomas Bernhard prózája a hetvenes-nyolcvanas években.

  Dácz Enikő (2009): "Das Nibelungenlied als Projektionsfläche für die Gegenwart. Am Beispiel von Moritz Rinkes "Die Nibelungen" und János Téreys "A Nibelung lakópark""

  Nagy Hajnalka (2009): Ein anderes Wort und ein anderes Land. Zum Verhältnis von Wort, Welt und Ich in Ingeborg Bachmanns Werk

  Szabó Judit (2009): A tragédia(elméletek) etikai koncepciói.

  Simon-Szabó Ágnes (2013): Werther-fordítások kulturális átértelmezései 1800 körül fordításelméleti és filológiai megközelítésben.

  Mihály Csilla (2013): Figuren und Figurenkonstellationen im „Theater des Selbst“. Exemplarische Texterklärungen aus Franz Kafkas mittlerem Erzählwerk

  Mitnyán Lajos (2017): Eine philosophisch-ästhetische Untersuchung zu den Kunstauffassungen von Rainer Maria Rilke. Ein Interpretationsansatz zu den „Duineser Elegien"

  Arany Mihály (2018): A kortárs német nyelvi történelmi felfedező-utazási regény változatai Chrisoph Ransmayr Die Schrecken des Eines und der Finsternis, Daniel Kehlmann Die Vermessung der Welt és Ilija Trojanow Der Weltsammler című regényének példáján

   

  © 2020 Germán Filológiai Intézet. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper